ForsideBiogasbedragetKæmpe biogasanlæg skal ikke miljøvurderes

Kæmpe biogasanlæg skal ikke miljøvurderes

-

Fyens Stiftstidende 04.02.2009 

Biogasanlæg ikke under lup

Vejen til at etablere et stort biogasanlæg i de landlige omgivelser nogle kilometer syd for Bogense kan være rykket en god del nærmere for folkene bag det ambitiøse projekt

 

I hvert fald giver Nordfyns Kommune nu tilladelse til, at etableringen af det store anlæg kan ske, uden at der forinden bliver lavet en såkaldt VVM-redegørelse, som er en meget detaljeret undersøgelse af projektets indvirkning på det omliggende miljø.

Det er en gruppe nordfynske landmænd og Bogense Forsyningsselskab (fjernvarmen), der barsler med planer om at etablere det store anlæg, der sandsynligvis vil koste mellem 100 og 200 millioner kroner at bygge.

Etableringen af anlægget vil betyde, at cirka 230.000 ton gylle vil blive behandlet hvert år. Det svarer til, at størstedelen af gyllen inden for en cirka 15 kilometer radius til anlægget vil blive behandlet dér.


VVM-afgørelse

 

03-02-2009

 

I medfør af miljøbeskyttelsesloven har Bogense Biogas A/S søgt om etablering af et biogasanlæg på Odensevej syd for Bogense.

 

Nordfyns kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for biogasanlægget.

 

Nærmere oplysninger om afgørelsens forudsætninger og vilkår kan findes på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk eller fås ved henvendelse til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

 

Afgørelsen kan påklages skriftligt til Miljøklagenævnet.

 

De klageberettigede er: ansøgeren, landsdækkende og lokale foreninger med natur og miljø og/eller væsentlige rekreative interesser som hovedformål, samt enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Eventuel klage sendes til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, der videresender klagen til Miljøklagenævnet. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 4. marts 2009 kl. 15, der tillige er klagefristens ophør.

 

Af: Teknik og Miljø

Kilde/link

Se screeningen med kommentarer af redaktionen her