ForsideDebatindlægDebat: Hvis interesser varetager du, fødevareminister Eva Kjer Hansen?

Debat: Hvis interesser varetager du, fødevareminister Eva Kjer Hansen?

-

Forskere ved Københavns og Aarhus Universiteter har udarbejdet en rapport, ”Landbrug og klima” bestilt af Fødevareministeriet. De har fundet frem til, at nedlæggelse af svine- og kvægproduktionen i Danmark ville reducere landets årlige udledning af drivhusgasser med 4,5 millioner tons. Andre mulige tiltag såsom ophør med dyrkning af 1 % af de dyrkede landbrugsarealer og bioenergi ville til sammenligning give en besparelse på drivhusgasudledningskontoen på blot 2,7 millioner tons. Præmissen for rapporten udstukket af Fødevareministeriet er imidlertid, ”at der ikke sker væsentlige strukturelle ændringer i landbruget eller en væsentlig nedgang i fødevareproduktionen”.

 

Klimaeksperter i FN’s internationale klimapanel, IPCC, og det Internationale Energi Agentur, IEA, vurderer, at det er påkrævet at reducere det globale CO2-udslip, således at den enkelte verdensborger i 2050 kun udleder 1-2 tons CO2 om året. Det betyder, at den enkelte dansker gennemsnitligt skal skære 90 % af sit årlige CO2-udslip over de næste 40 år.

 

Med henblik på løsninger til hvordan dette krav kan honoreres, har Ingeniørforeningen, IDA, sammen med ingeniørorganisationer og eksperter i 12 lande gennemført et omfattende kortlægningsprojekt. Konklusionerne er bl.a.:

·         at landbruget og det udslip, som har relation til danskernes fødevareforbrug, skal reduceres med 75 %.

·         at milliardinvesteringer i teknologi, infrastruktur og grøn vækst ikke løser klimakrisen alene

·         at produktion og fødevareforbrug skal omlægges, så det bliver langt mindre energikrævende

·         at det er nødvendigt med en radikal ændring i vore kostvaner: okse- og svinekød skal i vidt omfang erstattes med fjerkræ og vegetabilske produkter.

 

På baggrund af ovenstående vurderinger finder jeg den givne præmis for forskningsprojektet ”Landbrug og klima” uforståelig. Jeg finder det nærliggende at stille spørgsmålet: Hvis interesser varetager du, fødevareminister Eva Kjer Hansen? Landets eller blot landbrugsindustriens?

 

Med venlig hilsen

 

Jette Rosenkvist

Ribevej 36

Skrydstrup

6500 Vojens

Kilde/link