ForsideAntibiotika og resistensIgen: Ny salmonellahandlingsplan.

Igen: Ny salmonellahandlingsplan.

-

Danske Slagterier, Danish Crown arbejder nu på, at få deres reviderede salmonellahandlingsplan godkendt hos ministeren. Man har erkendt at ressourcerne blev anvendt forkert, så nu vil man, uden at dette giver øgede udgifter for landmanden, standse overvågningen af salmonella DT104, som af slagterierne angives som værende "ufarlig". Den er multiresistent overfor antibiotika. Denne type salmonella anses dog kun for multiresistent når den ikke påvirkes af 5 forskellige antibiotika, mens andre salmonellatyper "kun" skal modstå fire. Resistens kan overføres mellem forskellige patogene bakterier.

 


Fødevarstyrelsen skriver om DT 104

Bekæmpelse af Salmonella DT 104
Der er i Danmark iværksat en række initiativer med særlig fokus på S. Typhimurium DT104 i husdyrbesætninger og i fødevarer samt ved import. Initiativerne har til formål at sikre forbrugerne mod sundhedsrisiko i forbindelse med forekomst af bakterien i fødevarer.

Der må ikke sælges fødevarer med Salmonella DT 104
Når bakterien findes i fødevarer, trækkes varen tilbage og sendes til destruktion eller varmebehandling, som slår bakterierne ihjel. Det betyder, at kød med Salmonella DT 104 kan anvendes til fx pølser, færdigretter og andre fuldstændigt varmebehandlede fødevarer. Men ikke til fx røget filet, bacon, salami eller andre fødevarer, der kun er delvist konserverede. Der må ikke sælges fødevarer, der indeholder Salmonella DT 104.

Sværere at behandle sygdom som følge af DT 104
Multiresistent S. Typhimurium DT104 kan udgøre en større risiko for folkesundheden end fund af andre Salmonellatyper, fordi bakterien er resistent overfor (kan tåle) flere slags antibiotika. Det kan i visse tilfælde gøre det svært at behandle eventuel sygdom, som følge af bakterien.

Læs mere om den "ufarlige" DT104 her

Kilde/link

business.dk