ForsideDebatindlægKjeld Hansen: rapport om landbrug og klima var bestilt arbejde

Kjeld Hansen: rapport om landbrug og klima var bestilt arbejde

-

Konklusionerne var allerede givet på forhånd, da Århus Universitet og  Danmarks Jordbrugsøkonomiske Institut på bestilling fra Fødevareministeriet skulle udarbejde en rapport om landbrugets klimaindsats. Kjeld Hansen fortæller med gnist og lune denne gyser om, hvordan hele befolkningen, pressen og en den af det politiske liv – incl. oppositionen – blev holdt for nar.

Kjeld Hansen skriver bl.a:

Fødevareøkonomisk Institut (FØI), der tidligere hørte under Landbohøjskolen, sætter straks afdelingschef Alex Dubgaard på opgaven. (…)

Alex Dubgaards første opgave bliver at formulere selve oplægget til »konsekvensanalyser for landbruget af EU’s energi- og klimapakke«. Han har det første udkast klar allerede 4. marts. Det fremsendes til Fødevareministeriets departement med et følgebrev, der bærer overskriften »Kære kolleger« og afsluttes med et »vi ser frem til FVM’s kommentarer og forslag«.

Kilde/link

Politikens kronik