ForsideMenneskers sundhedKjer Hansen: Dioxinlaks er måske ikke så giftige for folk i andre...

Kjer Hansen: Dioxinlaks er måske ikke så giftige for folk i andre lande

-
Eva Kjer Hansen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, er ikke bekymret for de forbrugere, som i lande uden for EU kan risikerer at købe og fortære dioxinbefængte danske østersølaks, når Danmark åbner for eksport til tredjelande, skønt det er erkendt af videnskaben, at dioxin er stærkt kræftfremkaldende.

Østersølaks, der vejer over 2 kg renset vægt, er så forurenede med dioxin, at de overskrider EU’s grænseværdier.

Østersølaks over 5½ kg renset vægt må slet ikke sælges som fødevarer – hverken i Danmark eller i resten af EU.

I et svar til fødevareudvalget siger ministeren, at dioxinindholdet i de europæiske fødevarer generelt er højt, og derfor er grænseværdierne i Europa lavere, men i andre lande uden for EU er grænseværdierne for dioxin i fødevarer måske højere, fordi deres basisfødevarer måske ikke indeholder så meget dioxin, og så kan de jo spise lidt mere dioxin uden de store helbredsmæssige problemer.

Danmarks Sportsfiskerforbund har sendt en skarp protest til Folketingets fødevareudvalg med en opfordring til, at Folketingets partier sætter en stopper for fødevaremyndighedernes uholdbare forvaltning af de dioxinforurenede østersølaks. Sportsfiskerforbundet har igennem flere år krævet et totalt stop for erhvervsfiskeriet efter østersølaks, så længe en meget stor del af laksene alligevel ikke kan anvendes som fødevarer.

 

Kilde/link

Sportsfiskeren