ForsideDebatindlægDebat: Giv åerne frit løb

Debat: Giv åerne frit løb

-

Peder Størup, indehaver af naturbeskyttelse.dk, Skellerupvej 57, Silkeborgskriver i Jyllands Posten   d. 18.03.09

Bliver Venstres ønsker om en øget opgravning af vores åer og vandløb for at begrænse oversvømmelser af markerne en realitet, vil vi opleve en yderligere forarmelse af vandmiljøet og de tilstødende enge. Det paradoksale er, at oversvømmelsen af markerne skyldes landbrugets dræning og intensiverede landbrugsdrift i ådalene.

Med den fjernelse af græsmarker, markskel, hegn og småskove, som foregår i store dele af landet i disse år, er den naturlige tilbageholdelse af vandet blevet ødelagt, hvad der er en meget væsentlig årsag til større mængder vand i ådalene. Løsningen er ikke en øget dræning og opgravning af åerne, men tværtimod at den intensive landbrugsdrift i ådalene standses og ændres til en harmonisk driftsform som f.eks. afgræsning.

Danmarks natur har det på mange områder dårligere end nogen sinde før. Med udsigt til at komme på EU’s sorte liste over lande, som ikke har standset tilbagegangen af biodiversiteten inden 2010 og EU-kravet om en god økologisk tilstand i vandløbene inden 2015, er der hårdt brug for en ændret driftsform for vores ådale og en ændret miljøpolitik, som tilgodeser samfundet og naturen som helhed og ikke kun landbruget.

Venstres forslag er uacceptabelt, ikke kun for naturen, men også for skatteborgerne, som kommer til at betale for landbrugets øgede dyrkning af Danmark. Venstre foreslår, at kommunerne skal give landmændene erstatning, hvis markerne oversvømmes.

Er det sådanne tiltag, Venstre mener med ”grøn vækst”, ser det dystert ud for vores natur og for Danmarks anseelse i EU som et grønt land.

Det virker også påfaldende, at forslaget kommer netop nu, da der er tabt en sag i Vestre Landsret om øget opgravning og grødeskæring. Det er åbenbart Venstres politik at ændre loven, hvis den går imod landbrugets ønsker.

Kilde/link