ForsideBrakstøtteEva Kjer: Uforståelig afgørelse fra EU-Kommissionen

Eva Kjer: Uforståelig afgørelse fra EU-Kommissionen

-

19.03.2009. Pressemeddelse fra fødevareministeriet

 Danmark er netop blevet underkendt af EU-Kommissionen i en tvist om brakreglerne. Fødevareministeren afviser underkendelsen og ser gerne sagen indbragt for EF-Domstolen.

I marts 2008 informerede EU-Kommissionen Danmark om, at Kommissionen ønskede tilbagebetalt 750 millioner kroner, som Danmark havde fået udbetalt i braktilskud i perioden 2002-2004.

Fødevareministeriet indbragte dengang sagen for EU’s Forligsorgan. Kommissionen har nu endeligt taget stilling til underkendelsen, og den står fast på, at Danmark skal tilbagebetale de 750 millioner kroner.

"Jeg er uforstående overfor Kommissionens afgørelse. Vi har netop i Danmark haft særlig fokus på at få størst mulig miljøeffekt ud af de braklagte marker – i fuld overens-stemmelse med EU-Kommisionens regler. Det er især absurd, at Kommissionens hovedargument er, at vi har fået brakstøtte til jord, der efter at have ligget brak ikke længere egner sig til landbrugsjord. Vi har dokumentation for, at store dele af den jord efterfølgende er blevet geninddraget i driften", siger fødevareminister Eva Kjer Hansen, der vil have sagen indbragt for EF-Domstolen.

De 750 millioner udgør ca. 5 procent af den samlede udbetalte hektarstøtte for perioden.
________________________________________
Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Peter Anthonisen, 33 92 2124

Pressekontakt

Pressesekretær Thor Seierø Mouritsen 33 92 20 50 / 20 91 59 01