ForsideDebatindlægDebat: DN tager til genmæle over for Claudi

Debat: DN tager til genmæle over for Claudi

-

 
Jyllands-Posten | 02.05.2009 |

Debat: Økologisk mulighed

Der er stadig politikere, som trasker op og ned i samme gamle plovfure og hævder, at det konventionelle landbrug er altafgørende for Danmark, og at erhvervet derfor skal have særstilling.

Prøv nu at tænke nyt og visionært og vælg den vej, der faktisk løser de massive problemer, som dansk landbrug står i.

Det gælder også venstremanden Bent Claudi Lassen, der er på forkert kurs i JP 24/4 i sit forsøg på at komme landbruget til undsætning.

Nedlægges konventionelt landbrug, forsvinder alle job, påstår BCL. Forkert. Der er selvfølgelig også vækst og arbejdspladser i økologisk produktion og forarbejdning.

Danske landmænd bruger mindre gift end visse andre lande, så vi gør det godt, påstår BCL. Forkert. Deres brug af gift gør, at nytteinsekter som honningbier og sommerfugle uddør, fordi deres levesteder sprøjtes og dyrkes væk. Det samme er sket med fuglene. Drikkevandet forurenes af sprøjtegiftene, der også spores i urinen hos småbørn.

Danmarks Naturfredningsforening gambler med almindelige menneskers ve og vel, påstår BCL. Forkert. DN’s godt 140.000 medlemmer ønsker netop at sikre alle mennesker og kommende generationer en god natur, et rigt dyre-og planteliv, adgang til rent drikkevand og et landbrug i balance med natur og miljø.

Ella Maria Bisschop-Larsen

præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Tidligere artikel
Næste artikel