ForsideDebatindlægDebat: Biogas er hul i hovedet

Debat: Biogas er hul i hovedet

-

Sendt til Horsens Folkeblad:

Eva Kjer Hansen skriver forårskåd og gyllebegejstret om biogas  her i bladet d. 7. maj 2009.

Men at udvinde en lille, bitte smule el og varme af gylle svarer til at sætte en sparepære i landingslyset på en jetjager. Den animalske produktion sviner enormt med drivhusgasser både herhjemme og i udlandet, hvor en stor del af foderet produceres. Tyske opgørelser tilskriver landbruget 30% af drivhuseffekten. En ko, hvis gylle forgasses, laver 4-6 gange mere drivhuseffekt, fordi den udskiller metan, end det, som gyllegassen kan spare. EKH vil med et "Rejsehold" påtvinge kommunerne biogasanlæg. Dermed binder vi os til en stor gylleproduktion i fremtiden og får til gengæld en ret ubetydelig og miljøskadelig energiproduktion, som skal påduttes forbrugerne til overpriser for at holde værkerne i gang. Sådan gør man på Lemvig Biogas. Der har man endvidere indrettet normerne for udnyttelse af kvælstoffet i gyllen så snedigt, at landmændene kan smugle 25% mere kvælstof ud på marken, uden at det belaster deres gødningsregnskab. Det giver øget udvaskning, som kan mærkes.

Gyllebaseret biogas er ikke et miljøfix, der løser alle problemer. Husdyrproduktionen er kilde til mange miljø- og sundhedsproblemer, som kun kan løses ved at nedsætte den drastisk. Anvendelsen af antibiotika er eksempelvis en tikkende bombe under folkesundheden. Resistente bakterier har allerede mange menneskeliv på samvittigheden. Ministeren påstår, at næringsstofferne optages lettere af afgrøderne, når de gødes med biogasgylle. Hun skylder os så et regnestykke over den reduktion af landbrugsarealet, vi så kan forvente. For hvis vi bare får en endnu større foder- og  svineproduktion ud af det, er miljøet meget dårlig hjulpet. Men hendes eget ministerium har beregnet, at nedsættelsen af udvaskningen er på 2 (to!) procent. Det er der ingen grund til at begejstres over.

Ministerens dagsorden er ikke at lave "grøn energi", men at smugle landbrugets affald – gylle – ind i urentabel energiproduktion, som overalt i landet har vist sig udueligt. Anlæggene på Bornholm, i Nysted og ved Hjørring har kostet borgerne over 100 mio. kroner, og de vil fortsat give underskud. Landbrugets egne folk siger det nu åbent: "Biogas i Danmark handler udelukkende om gyllehåndtering og miljø og ikke om anlæg, der i sig selv giver en indtjening" siger Bruno Sander Nielsen fra Landbrugsrådet til Landbrugsavisen 24.4.2009. Det må gerne give underskud. Og det skal kommuner, elværker, varmekunder eller andre så betale. Landbruget kan ikke tjene penge på deres primærproduktion og har en astronomisk gæld. Nu vil de reddes af tilskud til deres gylleudledning. Og under dække af at lave grøn energi, vil de producere endnu flere svin. Det gavner hverken natur, miljø eller klima. Det er simpelthen hul i hovedet.

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88