ForsideNaturbeskyttelseSydvestjylland svigter miljøet

Sydvestjylland svigter miljøet

-

I tre sydvestjyske kommuner har man ikke levet op til EU regler om at foretage VVM undersøgelser af intensiv husdyrproduktion form af dambrug. Derfor kender myndighederne ikke omfanget af forureningen fra disse virksomheder.

Kilde/link

DR