Gammelgaards fuptal

-

– De nye tal fra Danmarks statistik viser, at danske virksomheder har sendt varer ud over grænserne til en værdi på 605 milliarder kroner i 2011. Fødevareerhvervet tegner sig for en eksport på 118 milliarder kroner, hvilket er en samlet stigning på 11,4 procent i forhold til 2010.  

– Det medfører, at nettoeksporten fra fødevareerhvervet udgjorde mere end 60 procent af Danmarks samlede nettoeksport. Et imponerende tal – som vor regering forhåbentlig er opmærksom på.

Sådan sagde Jens Gammelgård på et møde for landmænd omkring Odder. Læg mærke til ordet "vareeksport", som jo udelukker eksporten af tjenesteydelser, skibsfart, arkitektbistand, turistguidning og lignende. Denne eksport er betydelig, og ved at udelukke denne, bliver landbrugets andel naturlivis kunstigt pustst op. Det er derfor usandt, at landbruget bidrager med "60 procent af Danmarks samlede nettoeksport". Derudover bruger Gammelgaard et andet trick. Han skriver "fødevareerhvervet", et samlebegreb som man har skruet sammen på Axelborg, og som omfatter en del industrivirksomheder. Kun ved at pynte sig med lånte fjer kan Gammelgård prale af 150.000 arbejdspladser. I Landbruget er det faldende og omfatter nogle få tusind jobs, hvoraf en stor del er besat med lavtlønnede  migrantarbejdere, såkaldte "praktikanter" fra fattige lande.

Kilde/link

Maskinbladet