ForsideLederLeder: Mafiøse bander, undskyld bønder

Leder: Mafiøse bander, undskyld bønder

-

Kvægbønderne overlever kun på massive tilskud fra skatteyderne.


Det er svært at være landmand i Danmark. Trods helt enestående rammevilkår i forhold til vore nabolande, hvor danske landmænd får langt mere støtte end gennemsnittet i EU og samtidig nyder velfærdssamfundets fordele, særlige skattebegunstigelser, 100 forskellige tilskudsordninger osv. har bønderne lånt til driften i årevis og levet over evne så nu kan de slet ikke tjene penge på at malke køerne. Nu er de begyndt at malke vandforbrugerne. Landbruget har opfundet et fupbegreb, som de kalder ”rådighedsindskrænkning”, som betyder, at landmænd kan forlange ”kompensation”, hvis deres marksprøjte ødelægger drikkevandet. Kvægavler Kjeld Mortensen fra Visse er en af disse afpressere, der netop under forudsætning om skattefrihed har suget over 4 millioner op af kommunekassen, eller godt 100.000 pr. hektar, som om har har en gudgiven ret til – populært sagt – at pisse i andres brønd. Han må ikke sprøjte, men nok sprede gødning, selvom hans jord ligger i nitratfølsomt område med drikkevandsinteresser.

Det fallerede danske landbrugs økonomi bliver kun værre fremover, for bønderne har sovet tornerosesøvn siden andelsbevægelsen for 100 år siden besluttede at satse ensidigt på animalsk produktion, kød, mælk og æg. Det har givet underskud i årtier og kun fordi skatteyderne sender milliardbeløb til de urentable bedrifter, findes de endnu. Men i takt med at støtten bliver mindre, er landmændene på ægte rockermaner gået ind i afpresningsbrancen. Det næste bliver vel en påstand om, at luften tilhører landmændene, fordi det blæser hen over deres jord. Derfor koster det fremover fem øre at trække vejret og ti øre at sukke. Ellers forgifter bønderne luften med resistente bakterier og sprøjtemidler.

Jeg skammer mig over at bo i et land, som lægger sig på ryggen og betaler til en lille flok benhårde mafiøse bønder, som nægter at påtage sig et stykke ærligt arbejde, men insisterer på at skabe underskud hver eneste dag og så forlange ”kompensation”. Fy for søren!

 

Det går dårligt for mælkeproducenterne trods øgerde tilskud, mange års regulering med kvoter m v. Læs her.

Kilde/link

Afhægigheden af tilskud fremgår bl.a. af denne artikel