ForsideCasesDrikkevandsmafiaenHemmelig beregning af kompensation til drikkevandsafpresseren fra Aalborg. Nu med anke til...

Hemmelig beregning af kompensation til drikkevandsafpresseren fra Aalborg. Nu med anke til ombudsmanden

-

Det er ikke lykkedes i første omgang at få aktindsigt i, hvordan man er kommet frem til, at en landmand skal have 4,2 mio. kroner i kompensation for såkaldt "rådighedsindskrænkning" i forbindelse med, at han under forudsætning om skattefritagelse, vil afstå fra at sprøje sine ca 40 hektar. Andre hektar vil landmanden fortsat sprøjte.

I Aarhus har man offentliggjort prislisten og på Danvas hjemmeside ligger også en beregningsmodel.

Begrundelsen, at man derved kunne skade vandværkernes forhandlingsposition fremover, virker derfor søgt.

Afgørelsen er blevet påklaget.:  Klage til ombudsmanden vedr._aalborgsagen

Se det censurerede vurderingspapir fra Borup ejemdomsvurdering

 

I sagsakterne forekommer denne tekst:

Som et led i den frivillige forhandling om tinglysning af dyrkningsdeklaration på matriklerne 5a og 6ae, Visse by, Nøvling er der opnået enighed om at give lodsejeren en vis
frihed til at vælge hvilken form, den begrænsede gødningstilførsel kan tildeles på. For at sikre, at 50 mg-deklarationen overholdes, skal der føres logbog over den gødning,
der tildeles matriklerne enten i forbindelse med græsning eller udbringning.

 

Gødningstilførslen er "begrænset" til 175 kilo/ha, hvilket er den normale gødningsnorm, og landmanden må endda gerne overskride med 5 kilo et år, hvis han spreder lidt mindre næste år.

På markerne er det en klausul om, at han kun må have 2.8 dyreenheder på jorden i gennemsnit om sommeren. Dette er umuligt at kontrollere, for han må altså gerne have dobbelt så mange dyr til at skide på marken i en uge, bare der er færre den næste uge. Landmanden skal selv føre logbog over de græssende dyr.


Udvaskningen på 50 mg/l i rodzonen er beregnet af landmandens egen konsulent. Han skriver det i en mail til sagsbehandlerne i Aalborg kommune: Alectia notat vdr. revideret N-kvote – Vissevej 142.pdf

Kilde/link

Se afgørelsen her