Forgiftet drikkevand omkring Århus

Vi har modtaget en oversigt over forgiftede drikkevandsboringer fra Århuskanten. Landbruget plejer at henvise til at der er tale om “fortidens synder”, og at der derfor ikke er noget problem. Det kan man så håbe på.