ForsideMenneskers sundhedGødningseksplosion lægger huse øde i Texas. Kunne det ske her?

Gødningseksplosion lægger huse øde i Texas. Kunne det ske her?

-

Ovenfor ses et billede af en gødningsleverance til en landmand i Østjylland. Store sække med mange tons kunstgødning er oplagret klos op ad en stak halmballer. Hvis disse bryder i brand på grund af selvantændelse, drengestreger, lynnedslag eller chikane, vil gødningen kunne udvikle giftig røg og måske eksplodere. Billedet er fra 2012, og der skete ikke noget, men det illustrerer at landmanden ikke tager hensyn til de mange omkringboende og udsætter dem for stor fare.