ForsideBiogasbedragetRevisorrapport: Biogas på gylle kan ikke løbe rundt

Revisorrapport: Biogas på gylle kan ikke løbe rundt

-

Det faktum, at de fleste biogasanlæg i Danmark er bygget på flydende husdyrgødning og affald er en hindring. Det gør dem sårbare over for faldende mængder af slagteriaffald og andre pumpbare affaldsfraktioner.

Og så kræver det gode kompetencer at optimere driften på et biogasanlæg, hvilket foreløbigt har vist sig svært i Danmark, konkluderer Deloitte og Blue Planet Innovation i deres rapport

Kilde/link

Ingeniøren