ForsideAktindsigtFødevareministeriet: Man kan spise en traktor

Fødevareministeriet: Man kan spise en traktor

-

sickpigs.dk’s redaktør har spurgt til nogle tal på ministeriets hjemmeside. Bl.a. ville vi gerne vide, hvordan man er kommer frem til, at landbruget

"skaber beskæftigelse til rundt regnet 130.000 mennesker".-

Man skal lægge mærke til, at ministeriet ikke påstår, at landbruget beskæftiger så mange mennesker. Ministeriets departement henviser til Danmarks Statistik, der dog oplyser at der i 2011 var 69.728 "beskæftigede" i "Landbrug, skovbrug og fiskeri".
Ministeriet må altså mene, at landbruget skaber beskæftigelse i skovbruget og fiskeriet, hvilket er rent vås. For nu ikke at sige lodret løgn.

Bag tallene gemmer sig i øvrigt både lønmodtagere, selvstændige og medhjælpende ægtefæller, som altså arbejder uden anden løn end kost og logi. De selvstændige er dybt forgældede landmænd som ofte har røde tal på bundlinjen eller i heldigste fald en timeløn på 20-30 kr. Den slags arbejdspladser kan vi godt undvære her i kongeriget. Det samme gælder tusindvis af underbetalte såkaldte "praktikanter" fra den tredje verden, eller tilrejsende sigøjnere, som indkvarteres i telte bag ved landmandens stald.
Hvordan landbruget skaber beskæftigelse i fiskeriet er en hidtil uløst gåde, men man skal måske se på hvad departementet skriver herom:

"En bred tilgang til en beskrivelse af landbruget og fødevaresektoren skal ses som et forsøg på, at opgøre beskæftigelse og eksport relateret til hele værdikæden."

Ud over det besynderlige i at tale om en "værdikæde" når dansk landbrug har haft milliarder i underskud i de seneste år, så har vi på redaktionen ligget søvnløse hele natten for at finde en "værdikæde", der forbinder fiskeri eller skovbrug med landbrug. Spiser grisene agern ude i skoven igen? Hvad betyder det, at beskæftigelse og eksport er "relateret til værdikæden". Udtrykket er så uklart, at man kan regne hvad som helst med. Plejehjemsansatte, der passer gamle landmænd, er vel også en del af værdikæden, og nu eksporteres plejehjemsidéerne til Kina, så de indgår i landbrugseksporten, eller hvad?

Og så er der altså tale om et "forsøg". Det fremgår ikke at ministeriets hjemmeside, og det må vist være et mislykket et af slagsen. Bedre bliver det ikke af, at landbrugseksporten nu også i følge departementet omfatter : "agroindustrielle levnedsmidler, der bl.a. også omfatter landbrugsmaskiner." Man mener åbenbart, at traktorer og vendeplove kan spises. Javel, men højest i meget små mængder og med en vis forgiftningsrisiko som jerntilskud. Det kan undre mere, at pesticider i en fin udredning fra 2012 også figurerer som levnedsmidler lige som temmelig uspiselige forarbejdede huder og skind. Eller skal vi lige som Chaplin i Gold Rush spise vore støvler eller servere minkpels med marinade som forret til dinéren?

Henning Otte Larsen, der er forfatter til denne besynderlige rapport, regner også gødningsstoffer, maskiner til anvendelse i næringsmiddelindustrien, malke- og mejerimaskiner, køle- og fryseskabe og sidst men ikke mindst konservesdåser som "levnedsmidler." Velbekomme. Sådan kan man jo hurtigt pumpe landbrugets betydning op, for de fleste af disse såkaldte "levnedsmidler" indgår også i anden statistik over for eksempel industriproduktionen. Begrundelsen for den nye opgørelsesmetoder er meget kryptisk: "At værdikæden er under forandring som følge af global offshoring, strategiske alliancer m.m."

Det kan man jo så tænke over.

Læs også her

Kilde/link

Se svaret her