ForsideCasesDrikkevandsmafiaensickpigs.dk afslører fup med støttemillioner til drikkevandsbeskyttelse

sickpigs.dk afslører fup med støttemillioner til drikkevandsbeskyttelse

-

Sickpigs.dk tog bussen til Jylland og med det offentligt tilgængelige kort over støttede områder i tasken tog vi på turné i de Aarhusianske drikkevandsmagasiner. Det var ikke svært at finde eksempler på, at pengene er givet dårligt ud.

Med uvurderlig hjælp fra lokale aktivister er det lykkedes for sickpigs.dk at afsløre et enormt spild af offentlige penge. Alle mulige stikker snabelen ned i pengekassen hos Aarhus Vand for at få "kompensation for driftstab" forårsaget af, at lodsejeren afstår fra at anvende pesticider på sin jord. Der budgetteres med en udgift på 250 mio. for at sikre drikkevandet til Århusianerne.

På et par dage fandt vi en stor gammel skov, en svæveflyveplads, en sø, en mose og en granplantage, som altså fik kompensation for påstået driftstab ved ikke at anvende pesticider. Vi fandt også arealer lige ved vandboringer, der ikke var omfattet af sprøjteforbud.

Der er ikke tale om at indføre økologisk drift i almindelig forstand. Det er stadig, trods kompensationen, tilladt at anvende gylle og kunstgødning.