ForsideDebatindlægIdiotisk vrøvl fra en landboformand

Idiotisk vrøvl fra en landboformand

-

Debat: Landbrug slår eksportrekord

af Niels Vestergaard Salling, formand for LandboNord

Holger Øster Mortensen har åbenbart et lidt anstrengt forhold til landbruget. I et læserbrev den 27. september skriver han, at landbruget er en økonomisk ruin, at gældssætningen er enorm og at de urentable landbrug er skyld i banklukninger. Men bare de sidste par år har landbruget med 148 milliarder kroner slået eksportrekord, og rekorden ser ud til at blive slået igen i år. Så det er ikke korrekt, når Holger Øster Mortensen skriver, at landbruget er en økonomisk ruin.Tværtimod bidrager landbruget til samfundskagen. Antallet af tvangsaktioner er lavt, og landbrugets gæld udgør kun 4 procent af bankernes samlede udlån.Det er i øvrigt dyrlægerne og staten, der bestemmer, hvilke typer antibiotika og planteværnsmidler, vi må bruge. Og da Danmark har en af verdens allerskrappeste godkendelsesprocedurer, må vi jo stole på, at det, vi bruger, er acceptabelt. Bare rolig – der bliver holdt øje, noteret, kontrolleret, testet og så videre.

————————————

Kommentar til Niels Vestergaard Salling. Sendt til Information.

Det mafiøse landbrug

Niels Vestergaard Salling vrøvler slemt, når han med andelen 4 % sætter landbrugets stigende milliardgæld i forhold til bankernes samlede udlån. For det første er landbrugets gæld ikke jævnt fordelt, men koncentreret om nogle mindre pengeinstitutter i landdistrikterne, hvis låneportefølje til landbruget ligger langt over 4 %. Disse pengeinstitutters store eksponering til landbruget har ført til skrappe krav om bedre konsolidering i bl.a. Danske Andelskassers Bank og også til tabsgivende fusioner og konkurser, hvor statens bank har overtaget nogle af de dårligste kunder i landbruget.

For det andet er sammenligningen temmelig ligegyldig. Det, der tæller, er landbrugets evne til at skabe værdier. Og her står det skralt til. Trods massive tilskud fra skatteyderne og EU, lempelige miljøregler, toldbeskyttelse og eksorbitant overbetaling for biogassen, holder landbrugene sig kun flydende ved at låne flere og flere penge. Sidste år steg den samlede gæld med 4 mia. kroner. Skattebetalinger fra landbruget hører til undtagelserne.

Vestergård bralrer op med ”148 milliarder i eksport de sidste par år". Men eksport er ikke nødvendigvis en fordel. I landbrugets tilfælde er der tale om, at man eksporterer varer for under produktionsprisen, altså med store tab. Så landbruget eksporterer altså gode danske kroner ud af samfundskagen og efterlader et stadig større hul i økonomien, som skal dækkes med nye afdragsfrie lån til variabel rente.

Landbruget er slet ikke klædt på til bare en lille, bitte rentestigning. Den vil udløse en stribe konkurser, måske et egentligt sammenbrud i priserne på landbrugsejendomme. Så forsvinder bankernes pant og krisen breder til til kreditgiverne. Dette skrækscenario forsøger politikerne desperat at undgå med dyre bankpakker, en statsejet landbrugsbank og oppustet retorik om landbrugets betydning for Danmark.

Vestergaard er rolig ved, at drikkevandet i stigende grad forgiftes af pesticider og at mængden af resistente bakterier er stigende. Det kan man godt forstå.  For lodsejerne, herunder mange landmænd, kan nu presse milliarder i beskyttelsespenge ud af vandforbrugerne for at lade være med at ødelægge grundvandet, og med hensyn til antibiotika, så kan landmændene i virkelighedens verden gøre som det passer dem uden nogen form for konsekvenser.

Danmark ville være rigere, renere, sundere og meget lykkeligere uden dette parasitagtige erhverv, som nu systematisk bevæger sig ind på mafiøst område. Opkrævning af beskyttelsespenge for drikkevandet er kun en spæd begyndelse.