ForsideLederLeder: Dansk økonomi lever på landmændenes nåde.

Leder: Dansk økonomi lever på landmændenes nåde.

-

JyllandsPosten skriver bl.a:

»De potentielt nødlidende landmænd lever på bankernes nåde og er i en situation, som er uholdbar på længere sigt,« vurderer Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef ved Videncentret for Landbrug, VFL.

Intet tyder dog på, at bankerne vil lukke alle de kriseramte bedrifter og udløse en bølge af tvangsauktioner.

»Markedet kan ikke bære, hvis et stort antal landbrugsbedrifter sættes til salg. Det vil udløse nye prisfald, som reducerer værdien af mange andre landbrugsbedrifter og udhuler bankernes solvens,« påpeger Klaus Kaiser.

Dette betyder, at danske dybt forgældede landmænd er en tikkende bombe under hele den danske økonomi. En bølge af konkurser i landbruget, som reelt burde have fundet sted, kan tvinge både mindre og større pengeinstitutter i knæ, hvilket kan få udlandets tillid til dansk økonomi til at styrdykke. Dette vil føre tilakutte rentestigninger med fald i forbrug, beskæftigelse og skatteindtægter til følge. Scenariet er kendt i politiske kredse og derfor har man oprettet en statlig bank for landmænd, der gennem uansvarlige investeringer er så forgældede, at ingen banker vil røre dem med en ildtang. De første 21 landmænd har fået lov til at stikke snablen direkte ned i statskassen og 14 andre står i kø. Dete er kun begyndelsen. Inden for kort tid kommer hver fjerde mælkeproducent og tre ud af fire svineavlere rendende og skal have direkte statsstøtte for at udsætte det endelige amageddon, det økonomiske kollaps som kun kan undgås, hvis der dumper en sæk med milliarder ned i statskassen. Dette er dog ikek sandsynling.