ForsideAktindsigtsickpigs.dk kan snart afsløre Løkkes rejsebilag

sickpigs.dk kan snart afsløre Løkkes rejsebilag

-

Sendt til Energi og klimaministeriet

 

Til hvem det måtte angå

Til Klimaministeriet.

Jeg forstår på omtalen i pressen, at forvaltningen er i besiddelse af Lars Løkke Rasmussens rejsebilag for rejser foretaget i hans egenskab af formand for organisationen GGGI.
Der er tale om oplysninger, der er omfattet af Aarhuskonventionen. Jeg skal henvise til bl.a. §3 stk 3 om foranstaltninger. Bilagene vedrører en eller flere foranstaltning(er) som omhandler vores klima. Jeg skal derfor med henvisning til miljøoplysningloven, GGGis vedtægter og den øvrige lovgivning om aktindsigt bede om at få samtlige rejsebilag vedr. Lars Løkke Rasmussens rejser, som forvaltningen er i besiddelse af. Journallisten bedes ligeledes udleveret.
Da sagen verserer for tiden anmodes om en hurtig sagsbehandling. Det drejer sig jo om sagsakter, som man i ministeriet givetvis har liggende fremme.

På forhånd tak


Knud Haugmark, M.A.
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby
Mobil: +45 20 41 77 88
www.haugmark.dk
Medlem af Ærværdige nulevende Pedanter
 

Kære Knud Haugmark

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har den 15. oktober 2013 modtaget din aktindsigtsbegæring vedr. Lars Løkke Rasmussens rejser, som formand for GGGI. Med henvisning til vores telefonsamtale den 23. oktober 2013, skal jeg oplyse at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ikke er i besiddelse af de pågældende rejsebilag vedr. Lars Løkke Rasmussens rejser, som formand for GGGI.

Det kan yderligere oplyses at, GGGI søndag den 20. oktober 2013 offentliggjorde formand Lars Løkke Rasmussens rejsebilag.
Bilagene er tilgængelige på DRs hjemmeside:
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/10/20/144726.htm

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anser hermed din aktindsigtsbegæring som færdigbehandlet, jf. offentlighedsloven § 16, stk. 2.

Mvh,
Benedikte