ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetBorger anmelder Bæredygtigt Landbrug for brud på naturbeskyttelsesloven

Borger anmelder Bæredygtigt Landbrug for brud på naturbeskyttelsesloven

-

Til Odder Kommune

Hermed anmeldes et klokkeklart brud på Naturbeskyttelseslovens §21 vedr. skiltning i det åbne land.
Billedet er taget d. 12.11.13. og stedet er: Hvor Boulstrupvej starter på Hovvej mod Halling

Venlig hilsen

xxx

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Reklamer/

Jeg beder om bekræftelse på, at anmeldelsen er modtaget og ønsker oplyst hvad kommunen vil foretage sig.