ForsideNaturbeskyttelseRegeringen vil sørge for, at landbruget tjener penge på miljøregulering

Regeringen vil sørge for, at landbruget tjener penge på miljøregulering

-

Fra aftalen om finansloven.

»I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen er aftaleparterne enige om at arbejde aktivt for en mere målrettet miljøregulering af landbruget således, at indsatsen sker dér, hvor virkningen og omkostningseffektiviteten er størst. En ny regulering vil samlet skulle give erhvervsøkonomiske gevinster, være baseret på et solidt fagligt grundlag og fastholde et højt niveau for miljøbeskyttelse.«

Ovenstående passus kan også opfattes sådan, at landbruget skal have tilskud svarende til et eventuelt driftstab, hvis miljøregler, som skal beskytte vandmiljøet eller bestemte arter, skal gennemføres endda hvis de er begrundet i internationale forpligtelser.