ForsideFra vor egen verdenDN indrømmer journalistisk brøler.

DN indrømmer journalistisk brøler.

-

Thyge

Thyge Nygaard beklager fejl i DNs blad.


Til DNs blad Natur og Miljø, nr. 3, 2013, udtalte landbrugsmedarbejder, Thyge Nygaard, bl.a, at svineproduktionen er

"en af vores mest rentable produktioner".

sickpigs.dk bad om dokumentation herfor. I stedet for at levere denne kryber han til korset i en mail og indrømmer, at der skulle have stået

"en af vore mest økonomisk betydende produktioner".

Men Thyge Nygaard leverer heller ikke dokumentation herfor. Han skriver blot, at

"Det er så ved en beklagelig fejl ikke blevet rettet."

Vejen til Helvede er som bekendt belagt med dårlige undskyldninger.  For hvor er dokumentationen for, at svineerhvervet er "en af vore mest økonomisk betydende produktioner".

sickpigs.dk forventer en berigtigelse i næste nummer af Natur og miljøavisen. Og med klar dokumentation for, at svineproduktionen er "en af vore mest økonomisk betydende produktioner", hvad dette så end skal betyde.

red.

Kilde/link

Læs hele korrespondancen her