ForsideUncategorizedGode nyheder: Genetiske fjordsvin lover godt for eksporten

Gode nyheder: Genetiske fjordsvin lover godt for eksporten

-

Flodheste ved gudenåen

Vandbrug og Fødevarer har allerede importeret nogle avlsdyr, der skal levere gener til danske svines hjerner. Her boltrer en flok sig i springvandet på Axeltorv.


Det er lykkedes at fodre svin med søpindsvin og søstjerner, og Videncenter for Svin barsler nu med en visionsprojekt med tilhørende træfsikkerhedsstrategi for genetisk avl af en gris, der selv kan fiske i de kystnære farvande.

Vi ser store muligheder for at styrke eksporten, gavne miljøet, skabe mindst 10.000 arbejdspladser i de kystnære områder og samtidig brande Danmark som innovativt iværksætterland, skriver man i en pressemeddelelse. Planen er at splejse gener fra flodhestehjerner ind i danske svin, så de selv dykker ned til fjordbunden og søger føde der.

”Mange af vores medlemmer har jorder ned til stranden og selvfølgelig har både mennesker og grise ret til en lille svømmetur. Samtidig undgår vi at forurene med gylle på landjorden, men får det hele leveret direkte i havet. Det vil gavne både klimaet og forholdet til naboerne.” siger svinebossen Lindhart B. Nielsen.

”Grise er legesyge dyr og badegæsterne kan helt sikkert tolerere lidt lort i badevandet, når de opdager hvor nemme grisene er at omgås i det våde element,” siger landbrugsformand Søren Spade til Landbrugsavisen, der nu ændrer titel til Land- og vandbrugsavisen.

Eksperter fra Kystdirektoratet, der har ansat flere medarbejdere med baggrund i svineproduktionen, foreslår, at man bygger en dæmning mellem Rørvig og Hundested og derefter gør Isefjorden til officielt græsningsområde for de nye fjordsvin. På den måde kan vi bevare vandfladen og samtidig fremmer vækst og arbejdspladser. Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfjerningsforening er begejstret. Han udtaler til sickpigs.dk i en sjælden mail:

"Det vil på sigt gavne naturen og landbruget at gøre Isefjorden til et svinehav,  og på de lavvandede områder kan grisene endda begrænse invasive arter som for eksempel bramgåsen, der jo giver landbruget mange problemer i Vestjylland. Grågåsen er sikkert også udmærket svineprotein, og dem er der jo også alt for mange af for et lille landbrugsland som Danmark, slutter den agronomuddannede medarbejder i Danmarks Naturfjerningsforening, inden han flyver op til månen i sit rumskib, hvor han er ved at bygge et biogasanlæg for de danske månegrisproducenter.

Kilde/link

DR