ForsideFinansielle landbrugstabVestjysk tag selv-bord dækket op med skatteydernes penge

Vestjysk tag selv-bord dækket op med skatteydernes penge

-

I 2009 lånte staten som en del af redningspakkerne for nødlidende banker, den såkaldte kreditpakke, næsten en milliard i såkaldt hybrid kernekapital til Vestjysk Bank. Men låneaftalen var behæftet med en farlig klausul, nemlig, at banken i stedet for at betale pengene tilbage kunne sælge aktier til staten til dagskurs, der så betalte med lånet og de påløbne renter.

Vestjysk bank har tidligere gjort brug af denne ordning, så staten nu ejer næsten 70% af banken. Kursen på disse aktier har været konstant faldende, og ligger nu på 9,15.

Nu planlægger Vestjysk Bank at snuppe 575 mio. af skatteydernes venligt udlånte millioner og erstatte dem med aktier, som inden for kort tid vil være helt værdiløse. Det samme er sket i en række lignende tilfælde, hvor statens hybride kernekapital er gået tabt.

Hvis banken krakker, hvilket er meget sandsynligt, mister aktierne deres værdi. Konverteringen giver for eksempel Jørgen Skovgaard, der ejer aktier i banken gennem selskabet Skovgaard Invest ApS og andre aktionærer mulighed for at sælge deres aktier i tide, og så sende regningen videre til skatteyderne. Kreditorerne, heraf mange landmænd, som ikke har haft lyst eller evne til at betale deres lån tilbage, har trukket banken ned godt hjulpet af en uansvarlig udlånspolitik fra bankens side.

Det mest rimelige, at skatteyderne overtager pantet for de nødlidende lån i banken, undgår man ved at trylle statsmidlerne om til aktier lige før man drejer nøglen for sidste gang.

I alt blev der under den såkaldte kreditpakke, som udløb i 2009, udbetalt 46 mia. kroner til 43 pengeinstitutter.

Kilde/link

Børsen