Samsøfarmens fødsel og fald

-

 

Med nedenstående annonce i flere af landets store aviser lykkedes det at lokke en masse borgere landet over til at købe anparter i "det store svineeventyr" på Samsø tilbage i 1977.

Ialt 770 personer købte anparter i "trussesvinene" til et beløb på 7,7 mio. kr. Heraf bidrog samsingerne alene med 4,2 mio. kr. Investeringen havde et element af skattespekulation.

Dermed var Samsø Andelsslagteri "reddet" indtil 1999, hvor Danish Crown endeligt lukkede slagteriet.

De sidste 10-12 år fragtede man levende grise (især søer) til Samsø for at forøge slagtetallet.

I 2013 blev Samsøfarmen nedrevet og svineeventyret var slut.

Hvorfor stå til søs?

Når de kan få fast grund

under fødderne?

 

 1. Tag del i landbrugets optimisme inden for svineproduktion

 2. Tegn anparter i K/S Samsøfarmen – et produktionsapparat til opdræt

  af ca. 11.000 fedesvin på årsbasis.

 3. Ingen risiko, produktionen ER afsat på forhånd.

 4. Som kommandist hos K/S Samsøfarmen hæfter De KUN med Deres

  anpart.

  (1 anpart = 5.000,-)

 5. Det er NU beslutning skal tages, såfremt De vil henlægge til investe-

  ringsfond eller etableringskonti for indkomståret 1977 med henblik

  på anvendelse i projektet.

 

Rekvirer materiale om K/S Samsøfarmen –

naturligvis uden forbindende – hos

 

Slagteridirektør

Poul E. Pedersen

Ballen

8791 Tranebjerg

Tlf. (06) 591566 – privat (06) 590460