ForsideLederLeder: Principielt

Leder: Principielt

-

Hvad statsministeren vidste og gjorde eller ikke vidste og ikke gjorde er ikke emnet for denne leder. Det er imidlertid Helle Thorning Schmidts afvisning af at offentliggøre interne papirer, som falder ind under den nye, stramme offentlighedslovs regler om "ministerbetjening".

Hun vil ikke rykke ud med akterne "af principielle årsager"

Men sådan spiller klaveret ikke, lille Helle.

Princippet i dansk lovgivning om offentlighed er, at der skal herske størst mulig indsigt. At der eksisterer en kattelem, så interne papirer og ministerbetjeningsakter kan, men ikke skal, undtages fra aktindsigt, betyder netop ikke, at de kan undtages af principielle årsager.

Tvært imod.

Kilde/link

Sidste nyt: Statsministeren vender på en tallerken i politisk stormvejr