Lodret løgn fra statsministeriet

-

Udtalelse fra departementschefen angående retsudvalgets aflyste besøg på Christiania den 29. februar 2012

Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen udtaler:

”Jeg vil slå fast, at Statsministeriet ikke havde kendskab til den forkerte oplysning vedrørende politidirektørens deltagelse før den 9. december 2013.

Jeg blev sidst på eftermiddagen den 9. december 2013 – forud for afgivelsen af justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 278 – for første gang oplyst om, at forklaringen om, at politidirektøren for København ikke havde mulighed for at deltage i et forudgående møde inden besøget, var koordineret med politidirektøren. Det fremgår også af statsministerens svar på spørgsmål nr. 347 fra Folketingets Retsudvalg,

I forhold til justitsministerens udtalelse af 19. november 2013 oplyste Justitsministeriet mig om, at ændringerne i beskrivelsen af det faktuelle forløb i februar 2012 fra udkastene til den endelige udtalelse var lavet på baggrund af en dialog mellem de personer, der var involveret i det oprindelige hændelsesforløb. Statsministeriet havde af gode grunde ingen bemærkninger til ændringerne i beskrivelsen af hændelsesforløbet, da Statsministeriet ikke havde nogen viden herom.”

 

Det fremgår imidlertid af de papirer, som Helle Th Schmidt nu lægger frem efter massivt pres fra folketinget, at hun vidste besked.

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2184635/thorning-boejer-sig-laegger-dokumenter-om-boedskovs-loegn-frem/