ForsideDebatindlægSønderjyde har ret.

Sønderjyde har ret.

-

Jydske Vestkysten den 24. januar 2014.

den 4. marts 2008 skrev denne sides redaktør i JyllandsPosten:

Det skadelige erhverv
Værdien af landbrugsproduktionen har de seneste 10 år været konstant. I samme periode er erhvervets samlede gæld næsten fordoblet og andrager nu over 250 mia. kr. Jordpriserne er steget så voldsomt, at en ung landmand må låne 20 mio. kr. for at kunne erhverve sin egen gård. Ud over at være Danmarks største miljøsynder og ødelægge landskabet er landbruget helt åbenbart inflationsskabende. Subsidierne til trods synes rentabiliteten at være vigende. Hvornår stopper dette vanvid?

Knud Haugmark

Skelhøjvej 25 C, 1., Kgs. Lyngby

Endnu tidligere, i 2004,  bragte Politiken dette bidrag:

Grisekrisen tørres af på de fattige lande.

Det er nu besluttet, at EU igen skal støtte svineproducenterne med eksportstøtte på 3 kroner kiloet. Med en notering på 7.20 kr/kg er det en meget massivt, og markedsmekanismerne sættes helt ud af kraft. Den overproduktion på nu 85.000 tons, som først skulle oplagres for EU-kroner og nu altså eksporteres, vil fortsætte til skade for både dyr, miljø og mennesker, der må leve i stanken ude på landet.
Det helt uhyrlige er, at støtten kun gælder eksport ud af EU incl. ansøgerlandene. Man vil kun dumpe prisen på svinekød i Østeuropa, Kina og andre knap så rige lande, hvor den lokale produktion kommer under et helt urimeligt prispres fra privilegerede, statsstøttede EU storsvineavlere.
Uanset hvordan markedet udvikler sig, synes svineproduktionen at kunne udvides. Hvornår stopper dette vanvid?

Med venlig hilsen
Knud Haugmark
Engbakken 45 st.tv
2830 Virum