ForsideCasesAxelborggatesickpigs.dk offentliggør dele af fortrolig revisorrapport om misbruget af landdistriktsmidler

sickpigs.dk offentliggør dele af fortrolig revisorrapport om misbruget af landdistriktsmidler

-

Revisorfirmaet PrinceWaterhouseCoopers skriver på første side af den powerpointpræsentation, som de har leveret til L&F følgende:

Vi har efter aftale med Landbrug og Fødevarer (L&F) gennemgået de projekter indenfor Landdistriktsordningen, som har modtaget støtte i perioden 2007-2013.
Gennemgangen er sket på stikprøvevis basis, og vort arbejde har været udført i perioden ultimo december 2013 til 27. januar 2014.
Resultatet af nærværende gennemgang er baseret på dels egne undersøgelser og dels meddelte oplysninger fra medarbejdere og ledelse i L&F.
Undersøgelsens resultater og oplysninger i øvrigt er fortrolige. Efter aftale må disse udleveres til NaturErhvervstyrelsen.

København den 27. januar 2014
Henrik Steffensen,  Rene Søeborg
Partner, Partner, statsautoriseret revisor

Selve rapporten er tilsyneladende ikke tilgængelig for myndighederne, der kun har modtaget en summarisk oversigt. Hele revisionen hviler på en række stikprøver.

Beløbet på 19 millioner i tilbagebetaling og bod fremgår ikke af det materiale, som er fremsendt til Natur og erhvervsstyrelsen, så det er uklart hvor tallet, som fremgår af VSPs pressemeddelelse, stammer fra.

Kilde/link

Se hele præsentationen her