ForsideCasesAxelborggateSystematisk misbrug af landdistriktsmidler 2007-2013.

Systematisk misbrug af landdistriktsmidler 2007-2013.

-

Der blev bogstavelig svinet med EUs landdistriktsmidler fra 2007-2013 og endda i fuld offentlighed. Landbrug og Fødevarer lagde alle beløb ud på deres hjemmeside, så alle kunne se, at pengene ikke blev anvendt efter formålet, nemlig at støtte udviklingen på landet, men til direkte erhvervsstøtte til dansk svineproduktion. Således bruger VSP penge fra landdistriktsprogrammet på at øge fodereffektiviteten, turbo på slagtesvineproduktionen, holdbarhed af søer, rodemateriale m.v.

Det er utænkeligt, at den ansvarlige minister har været uvidende om denne form for ureglementeret landbrugsstøtte og det må derfor forventes, at centralforvaltingen deler interesse med Axelborg med hensyn til at få lagt låg på denne sag, der udstiller landbruget som et systematisk svindelforetagende.

Hvis dette ikke lykkes, vil tidligere minister og topdirektør for Landbrug og Fødevarer,  Søren Gade, der ikke kan have været uvidende om den ulovlige anvendelse af landdistriksmidler, nok snart være at finde som nyledig i køen af aktivt arbejdssøgende.

Sammen med Nicolaj Nørgaard, nyfyret direktør Videncenter for Svineproduktion, for øvrigt.

Kilde/link

Se listen over tilskud her