ForsideLederLeder: Svineerhvervet truer naboer med farlig sygdomssmitte

Leder: Svineerhvervet truer naboer med farlig sygdomssmitte

-

Produktionen af danske svin på enorme staldanlæg med tusinder af svin truer de omkringboende med smitte med MRSA, viser en amerikansk undersøgelse. Det er i følge undersøgelsen dobbelt så stor risiko for at få en infektion, hvis man bor op til ca. 2 km. fra et større svineproduktionsanlæg. Sundhedsmyndighederne i Danmark har erkendt den teoretiske risiko for, at dette kunne ske, men også udtalt, at faren er "ringe".

Svineerhvervet pålægger med undersøgelsen samfundet endnu en kæmpebyrde ved simpelthen at gøre store dele af det åbne land incl. landsbyerne ubeboeligt. Det koster mange  mennesker deres opsparing i deres huse og medvirker aktivt til affolkningen af landdistrikterne. Landbrugets holdning til deres naboer synes at være, at de med lugtgener, støj og støv helst skal presses til at flytte. Men hvis de ikke gør det, så bliver de simpelthen slået ihjel.

Vi må bede sundhedsmyndighederne om at revurdere MRSA faren for landbefolkningen og sikre, at det ikke er forbundet med MRSA-fare, at bosætte sig i store dele af landet