ForsideFra vor egen verdenBæredygtigt Landbrug vil have sickpigs.dk som medlem

Bæredygtigt Landbrug vil have sickpigs.dk som medlem

-

Venstrepolitikeren Asger Møller Madsen, Brovst, har fået sig en lille job med at ringe rundt til landmænd for Bæredygtigt Landbrug for at få nogle medlemmer. Medlemsskab koster kr. 3.000. Asger fortalte, at han havde meldt sig ud af Landbrug og Fødevarer lige som anslået 2.000 af hans landbrugskolleger. Bæredygtigt Landbrug har 4.100 medlemmer, og Asger anslår, at ca. halvdelen også har meldt sig ud af Landbrug og Fødevarer. Ca. 10 % af Bæredygtigt Landbrugs medlemmer er ikke aktive landmænd, men støttemedlemmer, landbrugselever etc. Skønnede han.

Han fortalte også, at han i 2013 havde gødet med mere, end han måtte, og gennemført målinger af drænvandets indhold af næringsstoffer. Dette var ikke steget.  Asger, der altså er bevidst lovbryder, var klar til at tage en retssag. Han mener, at han da overholdt EU ligevægtsprincip, og at naturen sagtens selv kunne løse problemerne med overgødskning selv. Det er efter Asger Møller Madsens opfattelse den danske lovgivning, der er ulovlig, og med sine målinger var han klar til at kæmpe for sin sag i retssalen, selvom han altså ikke er aktiv jorddyrker mere.

Det skal her tilføjes, at overgødskning kun kan måles, hvis man laver nøjagtige analyser over en længere periode. Beviskraften af målinger fra samme år som overgødsningen fandt sted er meget ringe.

I samtalens løb måtte Asger blandt meget andet indrømme, at animalsk produktion på globalt plan ikke er bæredygtigt, og han var enig med denne sides redaktør i, at bræmmer på 100 meters bredde omkring søer og vandløb ville være en god ide. Her kunne turister færdes og der kunne opstå nye arbejdspladser, når disse skulle spise og sove på turen. Møller oplyser efterfølgende, at han kan

“acceptere 100 meter eller hvad der måtte ønskes, hvis der kan bevises at der er en målbar gevinst for miljøet og der betales fuld erstatning/kompensation for det afgivne jord ,grundlovens paragraf 73 siger at ejendomsretten er ukrænkelig,den kan kun afgives mod fuld erstatning.”

Uddybningen af Møllers synspunkt er hermed videregivet

Vi kan love Asger og læserne, at hvis Bæredygtigt Landbrug vil kæmpe aktivt for et stort samlet, nyt naturområde lokaliseret som 100 meter brede bræmmer langs vores søer og genslyngede åer, så er denne sides redaktør klar til at betale for et støttemedlemsskab i Bæredygtigt Landbrug, alle uenigheder til trods. Den økonomiske side af sagen kan nok ordnes ved, at staten overtager jord fra de konkursramte landbrug, der via Finansiel Stabilitet dræner statskassen for store beløb, men dette vil kræve ændret praksis på området.

Når Asger Møller Madsen ringede op, skyldtes det, at der på hans liste stod, at der på adressen lå et landbrug, kaldet “Skelhøjgaard”.

Men det er vist mange år siden.

Denne sides redaktør bor i et villakvarter i Lyngby på Skelhøjvej 25.