ForsideCasesAxelborggateLanddistriktsmidler gik til svinefabrikker

Landdistriktsmidler gik til svinefabrikker

-

"Projektet har fået tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne under j.nr…."

Denne formulering går igen i 31 projekter som omtales i Årsrapporten fra Videncenter for Svineproduktion for 2013. Det er et åbent spørgsmål, om det gavner landdistrikterne  at støtte forskning i fodring af søer, hangriselugt og aminosyreanalyser eller om der snarere er tale om skjult erhvervsstøtte. Det fremgår også at GUDP midlerne, som er øremærket til miljø og klima anvendes til styrkelse af svineproduktionen.

Hent hele rapporten herunder som PDF og skriv for eksempel "Landbrugsfond" i søgefeltet. Så kommer alle projekterne frem.

Kilde/link

VSP Årsberetning 2013