ForsideDebatindlægDebat: Sydbankmysteriet

Debat: Sydbankmysteriet

-

 

Carsten Sohl, Varde skriver i JydskeVestkysten den 11 februar 2014:

Under overskriften »Sønderlemmende tilsynskritik af Sydbank« citeres Finanstilsynets rapport (Finanswatch 31. jan 2014): »Finanstilsynet (gav) i forbindelse med en landbrugsundersøgelse i 2012 Sydbank påbud om at ændre værdiansættelserne af jord og driftsanlæg, fordi de var for positive set i forhold til markedsværdierne og de øvrige større bankers værdiansættelser.

Banken havde i første omgang ændret værdiansættelserne i henhold til dette påbud. Efterfølgende havde banken dog på ny ændret principper, således at værdiansættelserne af driftsanlæg igen blev for positive. Denne beslutning var truffet udenom dele af direktionen og uden at inddrage kreditkomitéen og bestyrelsen.

« Her skriver tilsynet uden omsvøb, at nogen i bestyrelsen har nikket ja til at blæse tilsynet en hatfuld og fortsætte den urealistiske og risikable kreditkurs over for urentable landbrug. Det udløste krav om nye trecifrede millionnedskrivninger fra Finanstilsynets side. Til Finanswatch udtalte den gang en i dagens anledning nyudnævnt »kreditdirektør«, Bjarne Larsen, bl.a.:

»Det er selvfølgelig et chok, at man skal tage så mange, nye nedskrivninger. Det er klart, at den på landbrug, den havde vi nok ikke lige set komme.«

Men det havde stort set alle andre.

DAB og Vestjysk Bank kæmper for livet på grund af tab på landbruget, og Fionia Bank, Morsø Bank samt Andelskasserne har allerede opgivet ånden. Ansvaret for at man snyder tilsynet tørrer kreditchefen ubehjælpsomt af på DLR, men internt har man alligevel flyttet medarbejdere med ansvar for landbrugskreditter eller givet dem skrappere chefer.

For Karen Frøsig siger til JV den 9/12 bl.a.:

»Vi har omorganiseret og etableret nye funktioner, som passer bedre til vores dagligdag, så tingene bliver taget op i de rigtige organer. Og så er vi ved at flytte nogle kreditansvarlige ud i flere områder, fordi vi gerne vil højne kreditkvaliteten og på længere sigt nedbringe nedskrivningerne.«

Javel, det er søreme ikke for tidligt, kære Karen Frøsig! Det mystiske er, at »dele« af den tre mand store bestyrelse altså bevidst undergravede Finanstilsynets påbud og satte hele bankens troværdighed over styr, uden at dette får konsekvenser. Flasken peger på den nye mand i bestyrelsen, »bankdirektør« Bjarne Larsen. Som udenforstående må man spørge sig selv, om Bæredygtigt Landbrug eller Axelborg har været i røret med et godt tilbud eller om andre kunne have købt og betalt ham for at gå landbrugets ærinde på andre kunders, aktionærernes og renomméets bekostning.

Sydbank er medlem af Landbrugets lobbyorganisation, Landbrug og Fødevarer.