ForsideCasesAxelborggatesickpigs.dk graver videre i Axelborggate

sickpigs.dk graver videre i Axelborggate

-

Kære Majken Lenskjold

Tak for denne powerpoint præsentation vedr. uberettiget støtte udbetalt til VSP.

Jeg undrer mig dog over at tallet på 19 millioner, som i følge Videnscentrets egen pressemeddelelseskulle være tilbagebetalt af Axelborg/VSP ikke fremgår af det fremsendte materiale, som ikke er en revisionsrapport, men en summarisk oversigt.

Det fremgår også af denne artikel, at VSP har tilbagebetalt 19 millioner i uberettiget tilskud, renter og bod.
Kan jeg få oplyst, hvor store de enkelte poster er. Dette fremgår ikke af powerpoint præsentationen. Hvordan fastsætter man størrelsen på en bod? Og hvem har foretaget denne fastsættelse?
Kan der være tale om forsømmelighed med hensyn til officiel kontrol med EU støttemidler, for eksempel landdistriktsmidler, og dermed fare for krav fra EU om tilbagebetaling af disse midler?

Jeg undrer mig for eksempel over, at landdistriktsmidler kan anvendes på specifikke svineproduktionsfremmende projekter, som det fremgår af denne liste:
http://sickpigs.dk/flexnews/uploads/Tilskud.pdf

Man anfører: " Vi har i dag stillet den uvildige revisionsrapport til rådighed for NaturErhvervstyrelsen for deres videre arbejde,".

Men det, jeg har modtaget er ikke en uvildig revisorrapport. Kun et summarisk uddrag. Ligger der mere af denne art i sagen?

Sluttelig skal jeg bede om at få udleveret journalen for hele sagen samt afledte sager for eksempel undersøgelser.

På forhånd tak.


Knud Haugmark, M.A.
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby
Mobil: +45 20 41 77 88