ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsLandbruget spreder MRSA gennem foder til kæledyr

Landbruget spreder MRSA gennem foder til kæledyr

-

Foder til kæledyr indeholder sandsynligvis MRSA. Det fremgår af en udtalelse fra Hans Jørn Kolmos, en af landets førende eksperter på området.

Hvad de færreste kæledyrsejere imidlertid er bevidste om, er, at de faktisk kan være med til at opretholde risikoen for, at deres kæledyr udvikler resistente bakterier. Hans Jørn Kolmos peger især på dyrefoder som en endnu ukendt faktor i overførslen af resistente bakterier fra kæledyr til mennesker.

»Dyrefoder er ikke sterilt, så bakterier kan sagtens overleve fra en slagteproces. Kæledyret kan derpå blive fodret med noget, der er fyldt med bakterier. Det er et sort hul; noget, som ikke er velundersøgt«, sagde Hans Jørn Kolmos til Politiken den 26. december 2012.

I dag er stor set alle danske svin inficerede med MRSA. Risikoen for om MRSA via slagteriaffald overføres til kæledyrsfoder og dermed til dyrene er ikke undersøgt.

Daka oplyser dog på en hjemmeside

DAKAs fabrik i Løsning har indtil nu taget imod ”kategori 3-materiale” – det bedste affald fra slagterierne. Det findeles og steriliseres, før tørstoffet sammen med noget af fedtet bliver til foder til kæledyr og pelsdyr, mens fedtet anvendes som tilsætning til anden form for foder.