ForsideAntibiotika og resistensSlapt svar fra fødevarestyrelsen om slap indsats imod MRSA og antibiotikaresistens.

Slapt svar fra fødevarestyrelsen om slap indsats imod MRSA og antibiotikaresistens.

-

Folketanken – For Menneske og Miljø
v/ Jann Worm Pedersen
Hallingvej 27
8300 Odder

Den 6. marts 2014
Sagsnr.: 2014-15-261-03270
Ref.: TIPE

Kære Jann Worm Pedersen m.fl

Tak for din e-mail af 6. februar 2014 angående medicinforbrug i landbruget. Fødevareministeren har bedt Fødevarestyrelsen om at svare på din henvendelse.

Det fremgår af din henvendelse, at du er bekymret over landbrugets medicinforbrug og den deraf følgende risiko for udvikling af antibiotikaresistens. Du nævner bl.a. anvendelse af antibiotika til forebyggende behandling.

Jeg kan oplyse, at antibiotika alene må anvendes til behandling af dyr, såfremt det sker mod en konkret, diagnosticeret infektion og har helbredende sigte.

Fødevarestyrelsen har generelt fokus på indsatsen mod antibiotikaresistens. Og der skal være en ansvarlig balance mellem at sikre behandling af syge dyr og at undgå overforbrug og forkert anvendelse af antibiotika i landbruget. Derfor er der allerede taget en lang række politiske initiativer for at reducere antibiotikaforbruget, og sikre ansvarlig anvendelse af antibiotika ikke mindst i svineproduktionen.

Det kan også nævnes, at regeringen i efteråret 2012 indgik et forlig om veterinærområdet med samtlige partier i Folketinget. Forliget sigter på en ansvarlig og optimal antibiotikaanvendelse som middel til stop for øget resistensudvikling. Som led i dette forlig blev det besluttet at videreføre ”Gult Kort” ordningen med løbende fastsættelse af nye, ambitiøse grænseværdier for antibiotikaforbruget til svin.

Forliget skal endvidere sikre:
Effektiv indsats mod uhensigtsmæssig anvendelse af flokmedicinering i svinestaldene.
Øget indsats mod ulovlig import af antibiotika.
Øget resistensovervågning og mere forskning i resistensovervågning.

Herudover er der som led i forliget fra den 1. september 2013 indført en differentieret afgiftsstruktur på antibiotika, som skal styrke incitamentet til at vælge alternativer til antibiotikabehandling, f.eks. forebyggende vaccination, og samtidigt skabe incitament til at vælge de mindst kritiske antibiotika, når antibiotikabehandling er nødvendig.

Du kan læse mere om veterinærforliget på følgende link:
http://fvm.dk/landbrug/indsatsomraader/veterinaerforliget/

Med venlig hilsen

Tim Petersen
Specialkonsulent, dyrlæge