ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsSundhedsministeren blander sig i MRSA sagen

Sundhedsministeren blander sig i MRSA sagen

-

Et anonymt papir fremsendt uopfordret til ombudsmanden i sagen om afvist aktindsigt i data om udbredelsen af MRSA i danske svinebesætninger ser ud til at være bestilt af selveste sundhedsministeren.

I al fald er der udgået befaling fra ministeriets departement til sundhedsstyrelsens juridiske afdeling om, at denne skulle udarbejde et juridisk notat, som kunne bruges over for ombudsmanden for at bremse aktindsigt i sagen. Dette har sundhedsministeriet foretaget sig på eget initiativ.

Det fremgår af aktlisten, at bestillingen den 6. februar indgik fra departementet til sundhedsstyrelsens juridiske afdeling, hvilket vi her på redaktionen tolker sådan, at ministeren himself vil have sagen stoppet. Allerede næste dag forelå det tre sider lange til dels selvmodsigende notat som skulle argumentere imod udlevering af MRSA data for danske svinebesætninger. Notatet er ikke underskrevet, men skrevet på sundhedsstyrelsens brevpapir.

Nick Hækkerup havde den 6. februar kun være minister i to dage, så det kan også tænkes, at en klike i ministeriet/Seruminstituttet helt selv har sat sagen i søen, bag om ryggen på ministeren, så at sige.

Herunder den mail, som sætter sagen i gang. Tove Rønne og Robert Skov orienteres tidligt i forløbet og bidrager aktivt med argumenter, der skal holde MRSA-dataene hemmelige.

moss

 

Læs afgørelsen i aktindsigtssagen her

Læs sagsakterne her