ForsideCasesGylleramtBorgerne i Tingerup vil have en lugtfri tilværelse

Borgerne i Tingerup vil have en lugtfri tilværelse

-

 

Til medlemmerne af Holbæk Byråd

 

Vedr.: Afstemning den 12. marts 2014 om svineproduktionen på Edelgundegård i Tingerup

 

Edelgundegårds svineproduktion har fundet sted siden 1989 stort set ureguleret og uden beskyttelse af beboere og omgivelser. Efter snart 25 år med disse forhold må der ske væsentlige forbedringer.

 

Svineproduktionen er ifølge EU en forurenende virksomhed, og kommunen skal sikre sig, at der ved driften af disse husdyrbrug tages hensyn til omgivelserne, og at risikoen for forurening og væsentlige gener begrænses. Det sker ikke i Tingerup.

 

Kommunen sendte i december 2013 en revurdering af svineproduktionen i høring. Tingerup Bylaug og vi borgere indsendte et høringssvar, som er underskrevet af et flertal af Tingerups borgere. I februar 2014 fortalte vi på møder med administrationen og med Klima- og Miljøudvalget om de problemer, som produktionen skaber for os.

 

I 2009 afgjorde Miljøklagenævnet, at lugten fra gården skulle reduceres med 25-30%, men kommunen overholdt ikke nævnets afgørelse, hvilket den ellers har pligt til. Det beklagede kommunen i februar overfor Tingerup Bylaug og os. Først nu, 5 år senere, reduceres lugt fra gården en smule.

 

Svineproduktionen er en stor belastning: 1) Produktionen er stor og ligger tæt på beboelser, 2) stan-ken er massiv, men på trods af talrige klager har kommunen aldrig iværksat lugtvurderinger, 3) der er/har været overproduktion, 4) gården drives ikke efter principper om godt landmandskab, 5) der er samdrift med andre svineproduktioner. Det indebærer omfattende tung trafik gennem landsbyen, 6) der sker mange overtrædelser af reglerne på gården, men kommunens indskærpelser m.v. efterleves sent eller slet ikke, 7) kommunens sagsbehandling er præget af forsinkelser og mangler, 8) borgere og omgivelser beskyttes ikke mod forurening fra gården.

 

Det hele lagt sammen forringer vores livskvalitet væsentligt, stofferne i gyllen (bl.a. ammoniak, svovl-brinte, fenoler) giver sundhedsproblemer, f.eks. hovedpine og kvalme, og huse kan ikke sælges eller må sælges med store tab især på grund af stank.

 

Den 12. marts skal I stemme om revurderingen af svineproduktionen for Edelgundegård. Revurderin-gen gælder for de næste 10 år, men den løser ikke lugt-, støj- og miljøproblemerne. Derfor op-fordrer vi jer til at stemme nej til revurderingen. Sagen må behandles på ny.

 

Venlige hilsener,

 

Karin Pouret-Frydendal,

Michel Pouret-Frydendahl,

Hanne Uldal,

Jens Aas,

Annette Palshøj,

Kurt Palshøj,

Bent Andersen,

Tove Vadsager,

Bente Jørgensen,

Søren Hansen,

Jørgen Lundøer Madsen,

Ellen Appelquist,

John Berg Larsen,

Peter Nielsen,

Finn Jagtvig.

Modelfoto. Pixabay.com