ForsideFinansielle landbrugstabFinanstilsyn offentliggør tilsynsrapport efter flere måneder: Vestjysk Bank under pres fra landbrugekunder

Finanstilsyn offentliggør tilsynsrapport efter flere måneder: Vestjysk Bank under pres fra landbrugekunder

-

At danske landbrug synes at betragte deres bank som en tankstation for gratis penge fremgår af, at finanstilsynet i sin tilsynsrapport for Vestjysk Bank fra tilsyn foretaget i mellem oktober 2013 og februar 2014 bl.a. skriver:

Blandt de 79 største engagementer var der målt på volumen objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 67 pct. af engagementerne. Blandt de store engagementer var 13 landbrugsengagementer, hvoraf 11 var enten svage eller med OIV. (Objektiv indikation for værdiforringelse).

Hvis disse er repræsentative for hele erhvervet, så er dansk landbrug objektivt set en rygende økonomisk ruin.

Videre ses samme mønsker som kom frem i forbindelse med Finanstilsynets besøg i Sydbank:

Bankens værdiansættelsesmetode vedrørende staldanlæg resulterede i nogle tilfælde i for høje aktivværdier og dermed for lave nedskrivninger, og banken fik derfor påbud om at sikre korrekt nedskrivning.

At det hele sejler, og at Finanstilsynet forlanget omgående opstramning gemmer sig mellem linjerne på følgned svada:

Banken fik derudover en række påbud på andre områder, herunder bl.a. vedrørende den risikoansvarliges og den complianceansvarliges arbejde og kontrol samt rapportering. Banken fik påbud om at forbedre indsamlingen og håndteringen af information om bankens faktiske og potentielle tab i forbindelse med mangler i bankens interne procedurer.

Samme forhold kunne man iagttage hos Sydbank.

Det påpeges som faresignal, at 21% af udlånet er givet til højrisikoområdet, landbruget. Det er dobbelt så meget som gennemsnittet for lignende banker, men samme andel for DAB.

Vestjysk bank opfylder ikke solvenskravet fra EU, men har fået tre måneders respit til at komme over den kritiske grænse.

 

 

Kilde/link

Landbrugsavisen