ForsideFra vor egen verdenSvineriget var ikke ulovligt sponseret propaganda for dansk svineproduktion.

Svineriget var ikke ulovligt sponseret propaganda for dansk svineproduktion.

-

En dugfrisk afgørelse fra Radio- og TV nævnet siger, at

Programmet ”Hele Svineriet” vist på DR2 den 16. november 2013 er ikke sponsoreret af Landbrug og Fødevarer i strid med § 25, stk. 1, i reklame-bekendtgørelsen, og indeholder ikke skjult reklame for Landbrug og Føde-varer i strid med § 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen.

I forudsætningerne for afgørelsen skriver man bl.a:

DR2 valgte bevidst at vinkle programmet anderledes, eftersom der allerede findes mange pro-grammer om svineproduktion med en opklarende eller kritisk vinkel

DR2 valgte altså selv at tegne et rosenrødt billede af dansk svineproduktion, og det indgår ikke i afgørelsen, om dette er et brud på DRs public service forpligtelser. Man skriver:

Det ligger udenfor Radio- og tv-nævnets kompetence at træffe afgørelse om indholdet af de konkrete programmer, der vises på DR, herunder om udøvelsen af public servicevirksomheden sker efter principperne i radio- og fjernsynslovens § 10, der bl.a. andet foreskriver, at der ved informationsformidlingen skal lægges vægt på saglighed og upartiskhed.

Kilde/link

Læs hele afgørelsen her