ForsideLandbrugets imagekampagneLandbruget overdriver sin egen betydning (igen)

Landbruget overdriver sin egen betydning (igen)

-

 

I en kampagne for at skaffe flere elever til landets landbrugsskoler, der i mange tilfælde er private eller selvejende institutioner, kører Landbrug og Fødevarer for tiden en kampagne i flere medier.

På en plakat påstår man, at landbruget er "Danmarks største eksporterhverv". Men dette har Detektor på DR afkræftet. På DRs hjemmeside skriver man bl.a:

Større eksport af lægemidler end svin

Danmarks Statistik publicerer hvert år opgørelser over omfanget af eksporterede varer inddelt i forskellige kategorier.

Og hvis man ser på opgørelsen over eksport inden for forskellige varegrupper, fremgår det, at det ikke er eksporten af svin, der topper listen. Danmarks mest eksporterede varegruppe er derimod medicinske og farmaceutiske produkter.

De to kategorier, der blandt andet dækker over eksport af levende og forarbejdede svin, gav tilsammen en eksport på knap 37,6 milliarder i 2013. Til sammenligning landede eksporten af medicinske og farmaceutiske produkter på 71 mia. kr.

Se også her: Eksport af levende og døde svin udgjorde 4.2% af vareeksporten i 2013

 

Kilde/link

DR