Vi rykker for svar fra Dan Jørgensen

-

Kære Dan Jørgensen

Den 16. april, altså for godt en måned siden skrev jeg til dig følgende brev:

Du er i Jyllands Postens netmedie EPN den 14. april 2014 citeret for følgende:

– Vi har en stor svineproduktion i Danmark. Det er godt for vores økonomi, men det stiller også nogle etiske krav.

Kunne du forklare mig, hvordan svineproduktion er godt for vores økonomi. Den har givet milliardunderskud i årevis, spreder og udvikler resistente bakterier, som ikke er bange for gule eller røde kort, den koster naboejendommene deres friværdi, jar måske endnu mere, der flyder et ukendt beløb til udlandet via såkaldte praktikanter, der sender penge hjem, mennesker bliver syge af kræft, hjertesygdom etc på grund af kødspiseri, og så videre.

Men du kender altså hemmeligheden bag svineproduktionens fordele for "vores" økonomi. Vil du ikke være sød og invie os andre i denne hemmelighed. sickpigs.dk stiller med fornøjelse spalteplads til rådighed i rå mængder, hvis det skulle være nødvendigt.

Ved samme lejlighed kunne du måske fortælle, hvorfor det er skatteydernes opgave at løse svinebøndernes etiske problemer. Det kan hurtigt løbe op, skulle jeg mene.

 

Du har endnu ikke svaret, og jeg skal derfor bringe sagen i erindring ikke mindst i lyset af, at JP har bragt en analyse, der er udarbejdet af landbrug og Fødevarer og som viser, at danske svineavlere har sat 12.9 mia. kroner til siden 2003.

 

Hvordan kan dette være "godt for vores økonomi?"

 

Endvidere har jeg fået oplyst fra ministeriet, at antallet af arbejdspladser i landbruget opgøres på en meget mærkværdig måde. man tæller ikke sammen, hvor mange mennesker, der har deres daglige udkomme og derfor kan forsørge sig selv. Nej man tæller fallerede bønder, som låner penge hver dag for at betaler leverandørerne, deres "medhjælpende hustruer", som vel at mærke arbejder gratis (kost og logi kan ikke medregnes, da ægtefæller har gensidig forsørgerpligt). såkaldte "praktikanter"  fra fattige lande overalt på kloden, som finder sig i grov udnyttelse og som endda er udsat for smitte fra MRSA og andre resistente bakterier uden at de kan blive behandlet.

 

Jeg undrer mig over, at du i erklæringen fra det såkaldte "svinetopmøde" skriver under på, at antallet af døde grise kun skal nedbringes med en gris pr. kuld om en længere årrække. Det kan man kun forstå sådan, at indtil 2020 kan man ikke foretage sig noget som helst på dette område. Målet virker også meget uambitiøst. Én gris pr. kuld, hvor mange er det egentlig? Og hvor mange døde skal vi så acceptere efter 2020? Det er ikke klart. Så vidt jeg kan regne det ud, er det en reduktion fra 9 mio. til 7.2 mio. med den nuværende produktion. Synes du selv at det er fantastisk, som du skriver på din hjemmeside:
"Jeg er stolt over, at vi tager et historisk skridt hen mod bedre dyrevelfærd i svinestaldene, som blandt andet betyder, at der i 2020 hver eneste dag er flere tusind færre døde pattegrise."
Men der er altså stadig væk ca. 24.000 døde om dagen, Dan Jørgensen. Og det accepterer velfærdsforkæmperen Dan Jørgensen uden at få urolig nattesøvn?

 

Åbenbart.

 

Jeg ser frem til svar på mine spørgsmål snarest:

  •  Hvordan kan svineproduktionen være "godt for vores økonomi", når den giver milliardunderskud, og
  • Hvordan kan du som socialdemokrat gå ind for fremme af discountarbejdspladser, hvor man ikke får løn og endda må acceptere at pådrage sig infektion med MRSA?
  • Hvorfor det er skatteydernes opgave at løse svinebøndernes etiske problemer. Det kan hurtigt løbe op, skulle jeg mene.

 

 

 

 

 

Venligst

 

 

 

Knud Haugmark

 

redaktør for netmediet sickpigs.dk