ForsideMRSALandbruget var med til at skrive Dan Jørgensens fem punkts MRSA plan

Landbruget var med til at skrive Dan Jørgensens fem punkts MRSA plan

-

I dag den 4. juni skal Dan Jørgensen i samråd sammen med sundhedsministeren omkring spredningen af den resistente MRSA bakterie. I dagens anledning har han sammen med Landbrug og Fødevarer/ Videncenter for svin udarbejdet en "Fem punkts plan" for at isolere MRSA i svinestaldene. Det er altså ikke et problem, at de ansatte i stalden smittes, når bare den ikke spreder sig ude i samfundet. man anbefaler håndvask og tøjskift når stalden forlades lige som besøgende skal iføre sig overtræksdragter og overtrækssko. Skolebørn får da førstehåndsindtryk af, at der er noget farligt i stalden, hvilket kan være udmærket pædagogisk set.

Af en orienterende mail fra Ida Binderup, Landbrug & Fødevarer, femgår det bl.a. at:

Det er en plan,vi i Landbrug & Fødevarer tager vel imod, og for vores faglige eksperter på området er de fem punkter heller ikke ’nyt stof’. Der har været, og er fortsat, tæt dialog mellem os og myndighederne om god håndtering af MRSA.

Landbruget taler altså om "god håndtering af MRSA", – ikke om egentlig udryddelse af disse dødsensfarlige bakterier.