ForsideMRSA casesMRSA screeningNæsten enslydende høringssvar fra MRSA bønderne

Næsten enslydende høringssvar fra MRSA bønderne

-

Jammeren vil ingen ende tage i de høringssvar, som MRSA-svinebønder forlangte at afgive inden Landbrug og Fødevarer besluttede at stævne staten for at undgå, at offentligheden får adgang til data om, hvilke bedrifter, der var inficerede i 2011.

Svarene er til dels standardiserede formodentlig med hjælp fra jurister i Landbrug & Fødevarer.

Stævningen er ikke offentlig. Fødevarestyrelsen påberåber sig sig ro til at forberede retssagen, hvorfor man altså ikke kan have, at statborgerne får adgang til den stævning, som er rettet imod dem og deres ret til at se miljøoplysninger, herunder oplysninger der vedrører deres helbred.

Det er således hemmeligt ved hvilket ret sagen føres.

Kilde/link

Se hele aktindsigten her