ForsideAktindsigtKlagecentret afviser klage over udsættelse af aktindsigten i MRSA data

Klagecentret afviser klage over udsættelse af aktindsigten i MRSA data

-

Men en sær begrundelse, at der ikke er tale om en forvaltningsmæssig afgørelse, afviser fødevareministeriets klagecenter at behandle klage over ministeriets egen udsættelse af offentliggørelsen af visse MRSA data, som ombudsmanden har afgjort er omfattet af miljøoplysningsloven.

Landbrug og Fødevarer har sendt en stævning til ministeriet for at standse offentliggørelsen og anmodet om, at deres stævning skal have opsættende virkning. Men stævningen er hemmelig og det er således kun ved aktiv research lykkedes at udfinde,  at sagen er indbragt for Københavns Byret. Hvilke love, man påberåber sig er stadig ikke offentlig tilgængeligt.

Læs afvisningen her