Primitivitet i det danske bondeland

-

Nogen gange viser bønderne deres sande jeg. Væk er den påtagne jovialitet, den tvungne hjælpsomhed, væk er den tilsyneladende accept af et fremmedelement ude på landet, hvor svinebonden hersker.

I stedet viser bonden sit sande væsen, som en primitiv, forurettet og stupid halvabe, der tror, at hans ret til at bestemme over det åbne land også giver ham ret til at tvinge andre væk.

 

Anonymkryster
Hærværk på en banner ved vejen.

Vi sakser ovenstående billede af et tilsvinet banner, som tilhører en økologisk bondekone på Odderkanten, ved navn Lone Vitus. Vi ved, at hun ikke lader sig kyse.

Men vi ved også at bevidstheden om, at der går en fjendtlig, lille kryster rundt med en spraydåse kan give hvem som helst kuldegyninger.

Sådan er bønderne i virkeligheden, de fleste af dem.