ForsideLederLeder: Hurtig indsats imod spredning af MRSA er påkrævet.

Leder: Hurtig indsats imod spredning af MRSA er påkrævet.

-

Det ser ud til, at MRSA sprteder sig hurtigere end vi før har anet. Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer kender til et antal bedrifter, hvor der er konstateret MRSA. De bør straks sætte en undersøgelse af alle nuværende og tidligere ansatte på disse bedrifter i værk for at se, om de er smittet, og herefter isolere dem, så de ikke smitter andre.

Det bør også undersøges, om de eventuelt smittede medarbejdere har smittet andre gennem sex, kys, nys og lign. samt om de har mulighed for at indgive et erstatningskrav til deres tidligere eller nuværende arbejdsgiver for ikke at være blevet orienteret om risikoen for MRSA-smitte.

For at undgå yderligere spredning skal alle bedrifter MRSA screenes, medarbejderne orienteres og et overvågningsprogram sættes i gang for at se, om MRSA af svinetypen vinder terræn eller tvinges i defensiven.